Hotel Jogja | Graha Somaya Hotel

Graha Somaya Hotel

Jl. Menteri Supeno 28 BC, Yogyakarta.

Telp. 0274-377555 Fax 0274-411030

email: grahasomaya@yahoo.co.id

Jenis : melati | Jumlah kamar: 34 kamar

Hotel murah jogja

Halaman ini telah dikunjungi dengan: graha somaya hotel jogja (1), hotel graha somaya jogja (1), Hotel graha somaya yogjakarta (1), hotel graha somoya yogyakarta (1), hotel somaya (1),

124 data 2,521 detik.