Hotel Jogja | Graha Somaya Hotel

Graha Somaya Hotel

Jl. Menteri Supeno 28 BC, Yogyakarta.

Telp. 0274-377555 Fax 0274-411030

email: grahasomaya@yahoo.co.id

Jenis : melati | Jumlah kamar: 34 kamar

Hotel murah jogja

Halaman ini telah dikunjungi dengan: graha somaya (2), hotel graha somaya yogyakarta (2), hotel graha somaya (2), grand somaya jogja (1), profil graha somaya 1 (1), hotelgrand somaya (1), hotel somaya (1), hotel samaya graha yogyakarta (1), hotel grand somaya jogja (1), graha somaya hotel (1),
tags: ,