Upacara Ruwatan

Menurut tradisi kepercayaan jawa, seseorang anak yang dilahirkan dalam keadaan tertentu, misalnya anak tunggal, lima anak laki-laki / perempuan semua dan lain-lain harus menjalani Ruwatan. Upacara ini dmaksudkan untuk menolak bala (malapetaka) yang mungkin menimpa anak-anak tersebut. Dalam pelaksanaannya dipergelarkan wayang kulit semalam suntuk dengan lakon Murwakala.Dalam penafsiran orang-orang, ruwatan adalah salah satu cara untuk melepaskan diri dari energi negatif.  Orang yang diruwat adalah orang yang ingin menghilangkan energi negatif (kesialan) yang melekat pada dirinya.

Bagikan Info Ini Pada Yang Lain:
| Event, Iklan Laris, Informasi, Penawaran Hari Ini
Opel Jogja - 1 Febuari 2013

Gloria Amanda Hotel -1-10-2017
Hotel Limaran 24 Sept 2011